Ellátott feladataink

Ellátott feladataink

Ellátott feladataink:

1. Korai fejlesztés

2. Szakértői bizottsági tevékenység

A szülő által telefonon, e-mailen vagy személyesen.

 • Iskolai kezdeményezéskor a 15/2013. sz EMMI rendelet 1. sz. mellékletében megtalálható nyomtatvány kitöltése szükséges, mely magában foglalja a pedagógiai véleményt és a szülői beleegyezést, aláírást is.

 • Kontroll vizsgálatra szintén ezzel a nyomtatvánnyal a szülőnek kell bejelentkezni a gyermekkel foglalkozó pedagógus véleményével.

 • Miután a pedagógiai vélemény alapvetően szükséges a vizsgálathoz, ezért a törvényi határidőket annak beérkezésétől számítjuk.

BEJELENTKEZÉSKOR A KÖVETKEZŐ ADATOKRA VAN SZÜKSÉG:

 • név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • lakcím
 • intézmény, osztályfok
 • a probléma rövid leírása
 • korábbi vizsgálatok helye és ideje.

A Szakszolgálat munkatársa a bejelentkezéstől számított 10 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a szülővel, és egyezteti a vizsgálati időpontot.

A vizsgálat elvégzésének alapvető feltétele a szülő beleegyezése.

A VIZSGÁLAT EGYES LÉPÉSEI

 1. Kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés.
 2. A probléma, ill. a jelentkezés okának átbeszélése a szülővel.
 3. Adatok felvétele, anamnézis.
 4. Pedagógiai vélemények, meglévő szakvélemények áttekintése.
 5. A szülő tájékoztatása a vizsgálat menetéről.
 6. A vizsgálat elvégzése.
 7. A vizsgálatok kiértékelése.
 8. A vizsgálatot végző szakemberek konzultációja.
 9. Az eredmények, javaslatok, ill. a szülői kötelezettségek megbeszélése a szülővel.
 10. Írásos szakvélemény készítése.
 11. A végleges szakvélemény hitelesítése.
 12. A szakvélemény postázása.

EGYÉB TUDNIVALÓK

A szakvélemény készítése során a gyermek több szakemberrel kerül kapcsolatba, ezért több alkalommal kell a Pedagógiai Szakszolgálatnál megjelenniük. A komplex vizsgálat pedagógiai részét gyógypedagógus, logopédus, az általános képességvizsgálatot pszichológus végzi.

A vizsgálat megkezdésekor – a szülői felügyeletet gyakorló – szülő jelenléte szükséges. A vizsgálat során a szülő köteles közreműködni, illetve – annak zavarása nélkül – jogosult mindvégig jelen lenni.

Amennyiben a szülő (vagy a gondviselő) a szakvéleményben foglaltakat nem fogadja el, abban az esetben eljárást kezdeményezhet a szakvélemény felülvizsgálata céljából az illetékes Járási Hivatalnál.

A szakvéleményt – a vizsgálat lezárását követő 21 munkanapon belül – kézbesítjük a szülőnek.

A fent felsorolt határidők betartása abban az esetben valósítható meg, ha a gyermek vizsgálata az egyeztetett időpontokban megtörténik. Minden távolmaradás és lemondás a szakvélemény elkészítésének törvény által előírt időpontját módosíthatja.

A gyermek fejlődésével kapcsolatos minden hivatalos iratot így a szakvéleményt is meg kell őrizni!

A vizsgálat során elhangzó információkat és a szakvéleményben leírt adatokat minden érintett pedagógus és pszichológus bizalmasan kezeli.

A szakvélemény érvényességi ideje a következő kontrollvizsgálatig tart. A következő kontrollvizsgálat időpontja a szakvélemény végén olvasható. A kontrollvizsgálat nyilvántartása és az arra való bejelentkezés a szülő és a nevelési-oktatási intézmény kötelessége. A kontrollvizsgálat igényét célszerű a szakvélemény érvényességi idejének lejárta előtt 1-2 hónappal jelezni a Szakszolgálatnál. A kontroll szakvélemény három évig érvényes. Korábbi vizsgálati időpont 6 hónap eltelte után kérhető.

A pszichológusok többféle módszerrel is dolgoznak, és próbálnak meg segíteni a hozzájuk fordulókon. Ezek közül az egyik a pszichológiai tanácsadás.
Célja a szülő vagy a gyermek, fiatal által hozott panasz, tünet, illetve problémás helyzet közös megvizsgálása, megértése, a lehetséges megoldásmódok kidolgozása és nyomon követése. Az elnevezés megtévesztő: a tanácsadó pszichológus nem tanácsokat ad, hanem azt a célt tűzi ki, hogy a segítséget kérő képessé váljon maga kezelni az életében megjelenő problémás helyzeteket.
A tanácsadás segíthet többek között az alábbi helyzetek kezelésében: életvezetési, párkapcsolati, családi gyermeknevelési nehézségek, krízishelyzetek, stb. Ugyanakkor tanácsadásra nemcsak az jelentkezhet, akinek „problémája van”. Tanácsadás gyermeknek, serdülőnek és szülőnek egyaránt nyújtható. Végezhető csoportos és egyéni formában; illetve akár pár- vagy családi tanácsadás keretében.
A tanácsadás és a terápia nem azonosak.
A tanácsadás általában rövidebb folyamat, míg a terápia adott esetben hosszabb időt vesz igénybe és nagyobb eszköztár szükséges hozzá.
A pszichológus szakember szükség esetén terápiás segítséget nyújt az ellátási körzetben lakó és az ellátási körzet nevelési-oktatási intézményeibe járó 3-18 éves gyerekeknek, illetve 18 éves koron túl, tanulói jogviszonyban álló fiataloknak, egyéni vagy csoportos formában. A 3 évesnél fiatalabb gyerekek szüleinek konzultációs lehetőséget biztosítunk.
A pszichoterápia legfőbb célja az akadályozó tényezők elhárítása a gyerek fejlődésének útjából. Ennek a munkának fontos szereplői a szülők. Együttműködésük nélkül a terápia hatástalan marad.
A gyermek-pszichoterápia egyik fontos sajátossága, hogy – a felnőtt „beszélgetős” terápiáktól eltérően – a gyermek életkorának megfelelő tevékenységek felhasználásával zajlik. A pszichológus együtt játszva, rajzolva a gyerekkel megpróbálja megérteni, hogy milyen nehézségek állnak tünetei hátterében. Egyúttal, a játék keretein belül segítségére van, hogy nehézségeire jobb, sikeresebb megoldásokat találjon. Minél idősebb egy gyerek, minél inkább képes érzéseit, vágyait szavakban megfogalmazni, annál nagyobb teret kap a terápiában a beszéd.
A szülők, szintén a gyerek életkorától függően vehetnek részt a terápiában. Kisebb gyerekeknél akár aktív részesei is lehetnek az óráknak, nagyobbaknál rendszeres konzultációkon vesznek részt a pszichológussal. Ezeken a konzultációkon a pszichológus és a szülő közösen gondolkodnak a gyerek belső világáról, problémát jelentő viselkedéséről, és ezzel kapcsolatban a szülő nehézségeiről a nevelésben. Gyakran nagyon hasznos a gyerek és a szülő számára is, ha sikerül együtt megérteni, hogy a szülő saját aggodalmai, nehézségei milyen hatással vannak a gyerekre, hogyan befolyásolják fejlődését. A szülő fontos támasza a terápiás munkának, hiszen ő a gyerek életének legmeghatározóbb szereplője, egyúttal ő az, aki valóban motivált a változásra.
Fontos tudni, hogy a pszichológus mindenkor titoktartási kötelezettség mellett dolgozik, még a gyerek érdekében is csak a család beleegyezésével lép kapcsolatba külső személlyel (pl. a gyerek pedagógusával).
Serdülők nem mindig akarják, vagy tudják a szüleikkel megbeszélni problémáikat, s néha nem is szeretnék, hogy a szüleik minden lépésükről tudjanak. Ők felkereshetik szakszolgálatunkat önállóan is, és segítséget kérhetnek gondjaik megoldásában a pszichológustól.

 • Iskola- és óvodapszichológiai ellátásAz óvodában, iskolában működő pszichológusok fontos célja a prevenció, a megelőzés. A nagyobb baj megelőzése akkor lehetséges, ha a diák, a szülő, a pedagógus az iskolapszichológiai szolgáltatás igénybe vételét nem a gyengeség jelének, hanem erőforrásnak és támasznyújtásnak tekinti.
  Az óvoda és az iskola hosszú éveken át fontos helyszíne a gyerekek életének. Nem mindegy a szülőknek és a gyermekekről gondoskodó pedagógusoknak, milyen közérzettel vannak jelen a gyerekek az óvoda és az iskola által megteremtett környezetben.
  Minden korosztályban vannak olyan gyerekek, akiknek nem szokványos a fejlődése. Bár képességeik megfelelőek, nehezen megy számukra a tanulás, vagy nehezen figyelnek az órán, társaikkal és a felnőttekkel naponta kerülnek valamilyen látványos konfliktusba. A szokatlanul viselkedő gyerekek és serdülők mindegyikének megvan az egyéni története arról, miért viselkedik bosszantóan vagy aggodalmat keltően másképp, mint a többi. Miért keveredik verekedésbe, miért dacos, mitől szomorú, mitől szorong?
  Sok szülő tanácstalan, mit tegyen, ha azt a jelzést kapja: „baj van”a gyerekkel, a pedagógusok számára is stresszt okozó, ha a megszokott eljárásokkal már nem tudnak segíteni azokon a gyerekeken, akik valamilyen nehézséggel küzdenek.
  A szakember a gyerekeknek egyéni vagy csoportos tanácsadás keretében, a szülőknek és a pedagógusoknak pedig konzultációk révén nyújthat segítséget a nevelés és oktatás során felmerülő problémák esetén.
  Az iskolapszichológus úgy tud segíteni, ha a saját eszközeivel megismeri a hozzá eljutó gyermek egyedi világát, képességeit, gondolatait, érzelmeit, mely csak rá jellemző. Kiskorú gyermek csak a szülő tudomásával juthat el a pszichológushoz, a nagyobb úgy, hogy ezt ő maga kéri és mindkét esetben titoktartással kezeli a pszichológus a rá bízott gondolatokat, élményeket. Tapasztalataiból annyit oszt meg a szülővel és a pedagógussal a konzultáció során, mely a gyermekért érzett közös felelősséget fenntartja és a gyermek javát szolgálja.
  Gyakran előfordul, hogy a gyerek iskolai nehézségeit a családon belüli veszteségek – pl. közeli hozzátartozó halála, válás – okozzák. Ilyen esetekben is érdemes felkeresni az iskolapszichológust, aki segítséget tud nyújtani a zaklatott érzelmi állapotot előidéző krízishelyzet kezeléséhez. Számos esetben néhány hét vagy néhány hónap alatt megoldást lehet találni a tanulási vagy érzelmi problémákra. Máskor hosszabb együttműködésre, terápiára van szükség . Ez esetben az iskolapszichológus fontos összekötőként működik az iskola és más ellátó intézmények között. Segít megtalálni a megfelelő ellátást, továbbküld a Pedagógiai Szakszolgálatba, vagy más intézménybe, ahol szükség esetén szakvélemény készül a gyermekről és terápiás gondozásban részesül.
  Jelenleg az ellátási körzet intézményeiben nem található iskolapszichológus, így ezeket a feladatokat is a szakszolgálatban dolgozó pszichológus próbálja ellátni.
 • prevenciós szűrések
  • A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján hozott 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25.§.(3)1 előírja „a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését.” „A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatatokat.”
   Szakszolgálatunk munkatársai már 2007 szeptembere óta végeznek komplex (logopédiai, pedagógiai) prevenciós szűrést az óvodákban. Ennek a bevezetését az a közös igény hívta elő, hogy már az iskolaérettségi vizsgálatok előtt kapjanak lehetőséget a fejlesztésre azok a gyerekek, akiknek valamilyen részképesség-elmaradásuk van.
   Tapasztalataink alapján fontosnak tartjuk a logopédiai szűrés kiegészítését pedagógiai jellegű szűréssel. A logopédusok szűrésével egy időben a szakszolgálat gyógypedagógusai felmérik a gyermekek egyéb tanulási képességeit.
   Miután a szűrés lezajlott a vizsgálatok eredményeit a szakemberek értékelik. Az eredményeket összevetjük és közösen tartott szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket gyermekük érettségi szintjéről és adunk ehhez fejlesztési ajánlást.
   Az öt éves korban végzett logopédiai szűrőeljárás neve: „SZÓL-E-?”. Ez a bevizsgált eljárás alkalmas az öt és hat év közötti gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrésére. Átfogó képet ad a kiejtésről, a nyelvi produkcióról, a megértésről, megalapozva a további vizsgálatokat (szükség esetén) és az ezekre épülő logopédiai terápiát. A szűrés egyéni, általában 20 perc alatt elvégezhető. Szeptember hónapban végezzük a harmadi kéletévüket betöltött gyermekek szűrését a KOFA-3 standardizált teszttel.
   A szűrést két lépcsőben május végén, június elején, illetve szeptember első felében végezzük az óvodákban. Menetéről és várható időpontjairól az érintett szülők szóban vagy írásban tájékoztatást kapnak! A nevelési tanácsadás keretében végzett prevenciós szűréshez a szülők írásos beleegyezését kérjük!
 • komplex fejlesztés
  • A gyerekek nem minden problémája lelki eredetű (bár tanulási nehézséget okozhat például a szorongás is). Nagyon gyakran olyan kisebb fejlődési lemaradás okozza az iskolai problémákat, amelyek megoldásában a gyógypedagógusaink sikerrel tudnak segíteni. Fontos, hogy a nehézségekre minél előbb, lehetőleg még az iskolába kerülés előtt fény derüljön. Ennek érdekében a logopédusok és a gyógypedagógusok évente szűrést végeznek az ellátási körzet nagycsoportos óvodásainak körében, így az egy-egy részterületen lassabban fejlődő gyerekek felzárkóztatása minél hamarabb elkezdődhet. Főleg az írás, olvasás, számtani alapműveletek elsajátításához szükséges készségek fejlesztése fontos annak érdekében, hogy megelőzzük az iskolai tanulási nehézségek kialakulását. Természetesen minden esetben kérjük a szülők hozzájárulását is
  • A szakszolgálatban zajló fejlesztés azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akik ép érzékszerveik és jó intellektusuk ellenére kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek. Mi lehet ennek az oka? Legelőször is erre vagyunk kíváncsiak, ezért a fejlesztő munka első lépése a háttérben megbúvó okok kiderítése. Szükség esetén team-munkában, pszichológus, logopédus és gyógypedagógus összehangolt munkájával tárjuk fel a problémák gyökerét.
   Feltérképezve a gyermekek képességeit, megtalálhatjuk a struktúra gyengébben működő elemeit.
   A következő lépés az, hogy kiválasztjuk az adott problémához, a gyermek életkorához és személyiségéhez legjobban igazodó terápiát.
   A gyermek terápián való szorgalmas részvétele ugyanakkor csak az egyik feltétele a közös munka sikerének. Nagyon sok múlik azon is, hogy mennyire tudunk együttműködni a pedagógusokkal és a szülőkkel. Fontos része munkánknak, hogy megértessük a gyermekkel foglalkozó felnőttekkel, hogy az egyes részképességek zavart működései milyen életviteli és tanulási nehézségeket idézhetnek elő a mindennapi élet során. A terápia hatékonysága érdekében sokszor szükség van az otthoni gyakorlásra is, ehhez a szülőktől szoktunk segítséget kérni, körültekintően mérlegelve a család teherbíró képességét, hiszen tudjuk, hogy az iskolai tananyagon felüli gyakorlás csak erős céltudatossággal és kitartással lehetséges
   Természetesen a gyermek esetleges idegrendszeri funkciózavarának súlyossága is nagymértékben befolyásolja a terápia hosszát és sikerességét
   A gyermekek képességbeli elmaradásaira optimális esetben már óvodás korukban felfigyelhetünk. Az időben szakszerű segítséghez jutott kisgyermekeknek nagyobb esélyük van arra, hogy ki se alakuljon náluk a későbbi tanulási zavar, ezért a prevenció munkánkban nagy hangsúlyt kap.

4. Logopédiai ellátás

Minden gyermeknek és szülőnek fontos, hogy gyermeke szépen, érthetően beszéljen. A tiszta beszéd elengedhetetlen az írás-olvasás megfelelő szintű elsajátításához. A gyermekek egy része már két és fél évesen, mások négy-öt éves korukra beszélnek tisztán. Azok a gyerekek, akik az iskolakezdés előtt egy-másfél évvel még nem ejtenek minden hangot tisztán, az óvodában logopédiai foglalkozáson vehetnek részt.

Célunk:

 • a tiszta beszéd kialakítása
 • nyelvi- kommunikációs zavaroktól mentes, oldott személyiség kialakulásának segítése logopédiai eszközökkel

Feladataink:

 • beszédindítás
 • meglévő beszédhibák javítása
 • beszéd- és kommunikációs zavarok kezelése
 • preventív módszerek alkalmazása a nyelvi-, beszéd és kommunikációs zavarok elkerülése érdekében

Logopédusaink segítségét kérheti a szülő, amennyiben gyermeke:

 • két és fél éves korában még nem beszél
 • sok hangot cserél más hanggal (pösze)
 • nehézséget okoz számára a nyelv írott formájának elsajátítása, az olvasástanulás
 • beszédészlelési, beszédmegértési nehézsége van
 • számolási nehézségei vannak
 • dadog vagy hadar
 • beszédhangja rekedt (diszfóniás)
 • beszéde orrhangú
 • nyelési rendellenességgel küzd (infantilis nyelés, nyelvlökéses nyelés)

Munkatársaink titoktartási kötelezettség mellett dolgoznak.

Az óvodai ellátásban előnyt élveznek a nagycsoportos korúak és a beiskolázandók. A súlyos beszédhibával küzdő fiatalabb gyermekeket előjegyzésbe vesszük. A terápia várható kezdési időpontjáról a szülőt személyesen tájékoztatjuk.

A logopédiai kezelés általában csoportos formában történik. A foglalkozások ideje 45 perc, ami a gyermek teherbírása függvényében vagy terápiás indokból változhat. Szükségessé válhat az egyéni kezelés, ennek lehetőségét is igyekszünk megteremteni. Igény esetén logopédiai tanácsadást tartunk.

5. Gyógytestnevelés

Gyógytestnevelésre azok a gyerekek kerülnek, akiket az iskolaorvos vagy a szakorvos mozgásszervi, belgyógyászati problémával beutal.

A gyerekek szűrését orvos végzi, aki szükség esetén szakorvosi beutalót ad a gyermeknek.

A gyógytestnevelés célja, hogy a gyermek minél előbb olyan egészségi állapotban kerüljön, hogy ismét bekapcsolódhasson a testnevelési foglalkozásba.

A gyermek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, illetve a kategóriák megváltoztatása miatt, évenként legalább egy orvosi kontroll vizsgálat szükséges.

Az ellátást a gyermek intézményében biztosítjuk.