Pannonhalmi szakemberek tartottak továbbképzést

Pannonhalmi szakemberek tartottak továbbképzést

KOMÁROM. Diagnosztika, prevenció és terápia az óvodában címmel rendezett egynapos továbbképzést a komáromi régió óvónői részére a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye szakembereinek közreműködésével. A rendezvény keretében együttműködési szerződést írt alá az SZMPSZ a pannonhalmi tagintézménnyel.

A pedagógiai szakszolgálat a magyarországi köznevelési rendszer intézményei között működő köznevelési intézmény, csakúgy, mint az óvoda vagy az iskola. A szülők és a pedagógusok nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézményeket segíti feladatainak ellátásában. Pedagógiai szakszolgálati feladat a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés, a fejlesztő nevelés, a szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, a konduktív ellátás, a gyógytestnevelés, az iskolapszichológiai, az óvodapszichológiai ellátás és a kiemelten tehetséges gyerekek, diákok gondozása.

Sajnos, Felvidék-szerte kevés magyar logopédus dolgozik, s a gyógypedagógusok is túlterheltek a gondozásukra bízott gyerekek nagy létszáma miatt. „A pannonhalmi tagintézményhez hasonló, teljeskörű szakszolgálat nálunk nem is működik. Pedig a hazai magyar óvónők a napi munkájuk során előforduló problémák – például a kicsik beszédhibái, helytelen testtartásuk, lelki zavaraik…– megoldásához jól hasznosítható gyakorlati segítséget igényelnek. Mivel korábban sokan jelezték, hogy szükségük lenne tapasztalt szakemberek olyan jellegű segítségére, hogy az óvodások körében hogyan fedezzenek fel bizonyos problémákat, fejlődési rendellenességeket, számukra Komáromban egynapos továbbképzést rendeztünk, amelyre 40 óvónő jelentkezett. A szakemberek: Fejes Tímea gyógypedagógus, Fülöp Eszter gyógytestnevelő, Polákné Szeiman Katalin gyógypedagógus, Takácsné Pektor Anikó fejlesztőpedagógus, Vörös Zsófia pszichológus és Kozma Szabolcs gyógypedagógus-logopédus, aki a pannonhalmi tagintézmény igazgatója is, ez alkalommal fejlesztő játékokat és különféle fejlesztő módszereket mutattak be, illetve megszívlelendő jótanácsokkal is szolgáltak“ – tájékoztatta portálunkat Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke.

A szakmai nap során az SZMPSZ együttműködési szerződést írt alá a pannonhalmi tagintézménnyel, s jelen volt a megyei szakszolgálat főigazgatója, Füves Zsuzsanna gyógypedagógus és egyik helyettese, Egedi Cecília gyógypedagógus és pszichológus is.

A szerződéssel összhangban a magyarországi szakemberek a jövőben is tartanak majd a mostanihoz hasonló előadásokat és gyakorlati bemutatókat. Bár az előző években, amikor még Győrújbaráton működtek, néha ellátogattak a felvidéki településekre, így korábban egy-egy alkalommal Nemesócsán, Érsekújvárban, Diószegen és Ipolyságon is bemutatkoztak, de ezentúl gyakoribbá, rendszeresebbé szeretnénk tenni az itteni áldásos ténykedésüket“ – szögezte le Fekete Irén.

Kozma Szabolcs, a pannonhalmi tagintézmény igazgatója a komáromi rendezvény kapcsán a Hírek-sk-nak elmondta, hogy a mai módszertani szakmai bemutató során a logopédia, a mozgásfejlesztő pedagógia, a gyógytestnevelés terén végzett munkáikból nyújtottak ízelítőt. „A vonatkozó képességekkel már az óvodában fel kell vértezni a gyermekeket azért, hogy kellőképpen felkészülten érkezzenek az iskolába. A továbbképzés szervezői azt kérték, hogy a kevesebb elmélet és a több gyakorlat jegyében teljen ez a nap. Ezért olyan eszközöket és módszereket, például könnyen elsajátítható mozgásos gyakorlatokat és megfelelő hangképzési technikákat mutattunk be, amelyeket az óvónők akár már holnap a saját óvodájukban hasznosítani tudnak. Valamennyien ki is próbálhatták a magunkkal hozott segédeszközöket, s azokról véleményt is nyilváníthattak. Teljeskörű szolgáltatásunk lényege az, hogy valamennyi munkatársunk közösen munkálkodik egyazon cél érdekében, hogy minél komplexebb ellátást nyújtsunk a gyerekeknek“.

Kozma Szabolcs elégedett volt a szakmai nappal, mert úgy értékeli, hogy a képzésen résztvevő óvónők aktívan bekapcsolódtak a munkába. „Aki eljön egy-egy ilyen továbbképzésre, az kapni szeretne valamit, és igyekszik megragadni minden saját későbbi munkáját segítő lehetőséget. Tehát az itteni óvónők aktivitásáról csak pozitívan szólhatok: nagyon aktívak és érdeklődőek voltak. Ez örvendetes, hiszen minden emberben abból sokkal több marad meg, amit nem csak meghallgat egy-egy előadás során, hanem sajátkezűleg ki is próbál, megtapasztal“.

Az intézményvezető azt is hangsúlyozta, hogy minden gyermek egy olyan személyiség, akinek megvannak a gyenge és az erős oldalai is, valamiben tehetséges, míg más téren nehézségekkel küszködik. „A mi feladatunk az, hogy a gyengébben működő területeket megerősítsük, a nagyon jól működőket pedig szinten tartsuk, illetve a tehetséggondozás kapcsán fejlesszük. Megemlítenék egy nagy problémát: a mai gyerekek nagyon keveset mozognak, ahelyett inkább órákig játszanak a különféle modern műszaki eszközökkel. Emiatt olyan terápiákat is alkalmaznunk kell, amelyekre még az én gyermekkoromban nem volt szükség, mert akkoriban természetes volt, hogy alaposan kimozogtuk magunkat a szabadban. A szülőknek tudatosítaniuk kell, hogy gyermekeiknek nemcsak írni, olvasni, számolni, hanem korcsolyázni, kerékpározni, rollerezni, labdajátékokat játszani, úszni… is meg kell tanulniuk. Mi a kicsiket olyan alaptudással akarjuk felvértezni, amelyre a későbbiekben sok másféle tudást is ráépíthetnek“.

A pannonhalmi szakember a kétoldalú együttműködési szerződés kapcsán arról is beszélt, hogy az általa irányított tagintézmény és az SZMPSZ közti közel tízéves kapcsolat most ért meg arra, hogy a további együttműködésükről megállapodást írjanak alá.

Semmi különös dologra nem kell gondolni, hiszen ezentúl is hasonlóképpen működünk majd együtt, mint ezidáig. Annyi történt, hogy kapcsolatunkat hivatalos formában is megerősítettük, rámutatva, hogy köztünk valóban jól működő együttműködés folyik. Írásban összefoglaltuk a teendőinket, amelyek sorát időközben akár ki is bővíthetjük vagy szükség esetén módosíthatjuk. Intézményünk nem csak ad, hanem kap is e kapcsolat során, hiszen mi is érdeklődünk a felvidéki óvodákban folyó munka, az itt alkalmazott oktatási-nevelési módszerek iránt. Nem arról van szó, hogy az egyik fél majd megmondja mit kell tenni, amit a másik követ, hanem köztünk gyümölcsöző vélemény- és tapasztalatcsere is zajlik. Mindez nemcsak szakmai szempontból fontos, köztünk tartalmas emberi kapcsolatok is szövődnek – nem csak személyesen szoktunk találkozni egymással, hanem esetenként a problémáinkat, eredményeinket telefonon és e-mailben is megvitatjuk egymással. Emellett szépíró versenyeket is szervezünk, amelyekre felvidéki diákok is benevezhetnek (az SZMPSZ hamarosan közzéteszi felhívásukat), sőt, Fekete Irén meghívott vendégként rendszeresen részt vesz és beszédet is mond a  megmérettetés megyei eredményhirdetésein. Érezzük, hogy bár a határ más-más oldalán élünk-dolgozunk, mégis összetartozunk“ – mondta végül Kozma Szabolcs.