Rólunk

Rólunk

Tagintézmény neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye
Székhely: 9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.
Telephely: 9081 Győrújbarát Veres P. u. 98.
Illetékességi területe: Pannonhalma járás közigazgatási területe és Győrújbarát község

A pedagógiai szakszolgálat a köznevelési rendszer intézményei között működő köznevelési intézmény, csakúgy, mint az óvoda vagy az iskola. A szülők és a pedagógusok nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézményeket segíti feladatainak ellátásában.

Pedagógiai szakszolgálati feladat a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív ellátás, a gyógytestnevelés, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. Tagintézményünk a 2021/22-es tanévben 7 szakfeladatot tudott ellátni: a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása szakfeladatot. A 2022/2023-as tanévben az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakfeladatot nem látjuk el de természetesen a nevelési tanácsadás szakfeladat keretében integráljuk ezeket a feladatokat is.

A szolgáltatások ingyenesek. Minden 0-18 éves korú gyermek és fiatal igénybe veheti, aki az adott szakszolgálati intézmény működési területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, vagy a működési területen tartózkodik, vagy a működési területen jár bölcsődébe, óvodába, iskolába.

A szolgáltatások igénybe vehetők:

– önkéntes jelentkezés alapján,

– szülő hozzájárulásával nevelési-oktatási intézmények, orvos kezdeményezésére,

– gyámhatósági beutalás alapján,

– gyermekvédelmi intézmények kérése alapján.

2013 szeptemberében alakult meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, amelyben a megyei szakszolgálati intézmények, köztük a 2007-ben Győrújbaráton létrehozott egységes pedagógiai szakszolgálatunk is integrálódott. Az intézményt a székhelyintézmény mellett járásonként egy, azaz összesen hét tagintézmény alkotja.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének működési körzete a Pannonhalmi járás 17 települése és Győrújbarát.

Székhelyünk a 2022-2023-as tanévben Pannonhalmán a Dózsa György utca 1. szám alatt található.

Néhány szó a tevékenységekről:

A korai fejlesztés magában foglalja 0-6 éves korig a komplex gyógypedagógiai fejlesztést. 3 éves kortól csak akkor folytatható, ha a gyermek nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

A szakértői bizottsági tevékenység komplex pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálat alapján történik. Tagintézményünk feladata a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézségek megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése. Sajátos nevelési igény gyanúja esetén a gyermeket a Székhelyintézményhez irányítjuk. A 2019/2020 tanév kezdetéig feladatunk volt még az iskolaérettségi vizsgálat, azaz a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása. A jogszabályi változásokat követve már csak az Oktatási Hivatal által kirendelt szakértői vizsgálatokat végezzük a beiskolázás eldöntésének céljából.

A nevelési tanácsadás keretén belül a szülőknek és a gyermekeket nevelő, oktató intézményeknek adunk segítséget. A pedagógiai és pszichológiai tanácsadás és konzultáció mellett többféle preventív és terápiás ellátást biztosítunk.

A logopédiai ellátás feladata többek között a beszédindítás, a beszédhibák és a nyelvi- kommunikációs zavarok javítása. Az SNI gyermekek logopédiai ellátása nem alapfeladatunk.

A gyógytestnevelés feladata a gyermekek speciális célú testnevelési foglalkoztatása iskolaorvosi vagy szakorvosi javaslat alapján.

A kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása szakfeladaton tehetség azonosítást és gondozást is végzünk.

Szakszolgálati tevékenységünk átnyúlik az intézményi határokon, hiszen 0-18 éves korig látunk el gyermekeket és igény szerint adunk tanácsokat a hozzánk forduló szülőknek és a gyerekeket nevelő pedagógusoknak. Minden évben szemtanúi vagyunk az „óvodai beszoktatásnak” és az iskolába lépésnek is. Látjuk és tapasztaljuk, hogy mennyire különbözőek a gyerekek. Mindenki ügyes valamiben és mindenkinek akadnak kisebb-nagyobb nehézségei akár a mozgásban, akár a beszédben, akár a gondolkodásban. Van akinek a beszédhangjait kell „tisztává varázsolni” ahhoz, hogy igazán kiteljesedhessen a versmondásban, vagy a színjátszásban. Akadnak olyanok, akiknek a mozgását kell ügyesíteni, hogy aztán szép eredményeket érhessen el a sportban. Sok gyermeknek a lelkét kell egy kicsit jobban és speciálisabban ápolni ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan, szorongások és gátlások nélkül élhessen. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a hiányokat megszüntessük, illetve ha nem tudjuk, akkor a jól működő funkcióknak pedig minél nagyobb teret adjunk. Szakszolgálatunknak kiemelt célja, hogy hatékonyan tudjon együttműködni a nevelési-oktatási intézményekkel és természetesen a szülőkkel azért, hogy a gyermek „nevelési oktatási rendszerbe illesztése” mellett a rendszer egyéni igényekhez alakítása is megtörténjen, hogy a gyerekek a képességeik maximumát adják.

Intézményünkben pszichológus, gyógypedagógus (logopédus, szomatopedagógus, pszichopedagógus,oligofrénpedagógus, tanulásban akadályozott szakirányú gyógypedagógus), fejlesztőpedagógus,  konduktor és gyógytestnevelő kollégák közös munkája segíti az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok mindennapi munkáját. Szakszolgálatunkban dolgozó szakemberek olyan végzettségekkel, szakképesítésekkel rendelkeznek, amelyek több szakszolgálati feladat elvégzésére is feljogosítanak bennünket. A számtalan terápiás tudást és tapasztalatot is igyekszünk maximálisan kihasználni a komplex diagnosztika, fejlesztés és tehetséggondozás érdekében.

Nagyon örülünk annak, egyre többen fordulnak hozzánk bizalommal, és kérnek segítséget nevelési kérdésekben, a gyermekek fejlődésével kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy mindenkihez eljusson a pedagógiai szakszolgáltatás lehetősége.