Munkatársaink

Munkatársaink

 

Főállású munkatársak Szakképesítés, szakvizsga, egyéb tanfolyamok és ellátandó szakfeladat
Kozma Szabolcs
Tagintézmény-igazgató

Okleveles gyógypedagógus
Oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár
Súlyosfokban sérült értelmi fogyatékosok fejlesztése speciális kollégium, testnevelés speciális kollégium
Szakvizsgázott pedagógus Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár specializáció
Szakvizsgázott pedagógus Közoktatási vezető
Sindelar-Zsoldos program 2.
Beszédpercepciós diagnosztika és terápia-GMP tanfolyam
Tanulási és magatartás zavarok komplex kiscsoportos terápiája
Ayres-terápia
Szól-e logopédiai szűrőeljárás
Háromlabdás kaszkád dobás a tanulási zavar prevenciója és terápiájaként, valamint a tanórákon és a tehetséggondozásban
Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára
Hang-lépcső tanfolyam

Ronnie Gardiner módszer (RGM) alapképzés I. II. modul

Szakértői bizottsági tevékenység
Logopédiai ellátás

Baráth Petra

Gyógypedagógus logopédia szakirányon 

Hang-lépcső tanfolyam
logopédiai ellátás

Busa Nikolett

Gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirányon

Hang-lépcső tanfolyam

Nevelési tanácsadás

 

Csikár Lili

Gyógypedagógus logopédia szakirányon 

Logopédiai ellátás

Erdőző-Horváth Krisztina
Óvodapedagógus

Gyógypedagógus logopédia szakirányon 

Szól-e logopédiai szűrőeljárás

Beszédpercepciós diagnosztika és terápia-GMP tanfolyam

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai tanfolyam

Bevezetés a kutyával támogatott óvodai, általános iskolai, és középiskolás foglalkozások elméletébe és gyakorlatába

Logopédiai ellátás

Nevelési tanácsadás

 

Forgó Dominika

Okleveles pszichológus

nevelési tanácsadás
szakértői bizottsági tevékenység

 

Girbicz Adrienn

Okleveles pszichológus

Art coaching

Proaktív Life Coach

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági tevékenység

 

Gombásné Vigh Natália

Gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Nevelési tanácsadás

 

Joó Stefánia
Gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon

Gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Rekreációszervező és egészségfejlesztő rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon

Komplex mozgásterápia továbbképzés program

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Nevelési tanácsadás

Nagy Tamara

Konduktor

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Nevelési tanácsadás

Németh-Koczmann Alexandra
Okleveles pszichológus

WISC-IV tanfolyam

WAIS-IV tanfolyam

WPPSI-IV tanfolyam

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Szakmai ismeretek bővítése a játékdiagnosztika és –terápia területén

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági tevékenység

Szmrtyka Rebeka
Gyógypedagógus logopédia szakirányon

Hang-lépcső tanfolyam

Orofaciális taktilis-kinesztéziás myoterápia a szabályos nyelésfunkciókért Bázis 20 komplex logopédus-továbbképzés

Logopédiai ellátás

 

Pákozdi Gerda

Gyógypedagógus logopédia szakirányon

Szól-e logopédiai szűrőeljárás
Logopédiai ellátás
Nevelési tanácsadás

Pálla-Horváth Dóra

Gyógypedagógia logopédiai szakirányon és szomatopedagógia szakirányon

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Nevelési tanácsadás

 

Szekendi-Haholt Eszter

 

Gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Gyógypedagógus logopédia szakirányon

SZÓL- E? szűrőeljárás, Beszédészlelés – és beszédmegértés vizsgálata és terápiája (GMP), Sindelar- Zsoldos program 2.- Tanulási- és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban

Logopédiai ellátás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Miavecz Andrea

Gyógypedagógus logopédia szakirányon

Szakvizsgázott pedagógus mozgásfejlesztés szakirányon

Szól-e logopédiai szűrőeljárás

Logopédiai ellátás

Szakértői bizottsági tevékenység

Takács-Budai Csilla
Gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirányon

Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

SEED tanfolyam

Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai tanfolyam

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Szakértői bizottsági tevékenység

Nevelési tanácsadás

 

Takácsné Pektor Anikó
Általános iskolai tanító

Szakvizsgázott pedagógus fejlesztő-differenciáló pedagógia szakirány

Ayres-terápia

Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Tehetség gondozása 6-18 éves korban

Komplex mozgásterápia-Kulcsár Mihályné féle mozgásterápia

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Nevelési tanácsadás

Taschner Rita
Óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirány

Gyógytestnevelés

Kissné Kotrics Krisztina
Szakszolgálati titkár
Süle Attila

Rendszergazda

Számítástechnikai szoftverüzemeltető

Gazdasági informatikus

Kéringné Németh Gyöngyi

 

Takarító