Munkatársaink

Munkatársaink

 

Főállású munkatársak Szakképesítés, szakvizsga, egyéb tanfolyamok és ellátandó szakfeladat
Kozma Szabolcs
Tagintézmény-igazgató

Okleveles gyógypedagógus
Oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár
Súlyosfokban sérült értelmi fogyatékosok fejlesztése speciális kollégium, testnevelés speciális kollégium
Szakvizsgázott pedagógus Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár specializáció
Szakvizsgázott pedagógus Közoktatási vezető
Sindelar-Zsoldos program 2.
Beszédpercepciós diagnosztika és terápia-GMP tanfolyam
Tanulási és magatartás zavarok komplex kiscsoportos terápiája
Ayres-terápia
Szól-e logopédiai szűrőeljárás
Háromlabdás kaszkád dobás a tanulási zavar prevenciója és terápiájaként, valamint a tanórákon és a tehetséggondozásban
Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára

Szakértői bizottsági tevékenység

Logopédiai ellátás

Csikár Lili

Gyógypedagógiai alapszak, logopédia szakirány 

Logopédiai ellátás

Erdőző-Horváth Krisztina
Óvónő

Gyógypedagógiai alapszak, logopédia szakirány

Szól-e logopédiai szűrőeljárás

Beszédpercepciós diagnosztika és terápia-GMP tanfolyam

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Logopédiai ellátás

Nevelési tanácsadás

Hutvágner Kamilla
Pszichológia szakos bölcsész

Tanácsadó szakpszichológus, családi és párkapcsolati tanácsadás specializációval

WISC-IV tanfolyam

Ayres-terápia

Vallás és családpszichológia, valamint Igazságügyi pszichológia programot végzett pszichológia szakos bölcsész

WAIS-IV tanfolyam

WPPSI-IV tanfolyam

Szakmai ismeretek bővítése a játékdiagnosztika és –terápia területén

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági tevékenység

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Németh-Koczmann Alexandra
Pszichológia alapszak 

Okleveles pszichológus

WISC-IV tanfolyam

WAIS-IV tanfolyam

WPPSI-IV tanfolyam

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Szakmai ismeretek bővítése a játékdiagnosztika és –terápia területén

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági tevékenység

Szmrtyka Rebeka
 

Logopédiai ellátás

Pákozdi Gerda

Gyógypedagógus logopédia szakirányon

Szól-e logopédiai szűrőeljárás
Logopédiai ellátás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés  és gondozás
Nevelési tanácsadás

Polákné Szeiman Katalin
Általános iskolai tanító

Művelődésszervező

Gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirányon

Szakvizsgázott pedagógus-Gyermekintézmények szakmai fejlesztése (Fejlesztő pedagógia) specializáció

Sindelar-Zsoldos program 2.

Ayres-terápia

Meixner tanfolyam- Diszlexia reedukáció

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia)

Szakértői bizottsági tevékenység

Nevelési tanácsadás

 

Szekendi-Haholt Eszter

 

Gyógypedagógus –  tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, logopédia szakirány

Egyéb végzettségek

SZÓL- E? szűrőeljárás, Beszédészlelés – és beszédmegértés vizsgálata és terápiája (GMP), Sindelar- Zsoldos program 2.- Tanulási- és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban

Logopédiai ellátás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Ress-Rásó Noémi
Gyógypedagógus logopédia szakirányon

Szól-e logopédiai szűrőeljárás

Logopédiai ellátás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Takács-Budai Csilla
Gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirányon

Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Szakértői bizottsági tevékenység

Nevelési tanácsadás

Takács Mónika
Gyógypedagógus, tanulásban akadályozott szakirányon

Szociálpedagógus

Szakvizsgázott pedagógus Tehetségfejlesztés specializáció

Ayres-terápia

Sindelar-Zsoldos program 1.

Kokas-tanfolyam I.

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Nevelési tanácsadás

Takácsné Pektor Anikó
Általános iskolai tanító

Szakvizsgázott pedagógus fejlesztő-differenciáló pedagógia szakirány

Ayres-terápia

Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Tehetség gondozása 6-18 éves korban

Komplex mozgásterápia-Kulcsár Mihályné féle mozgásterápia

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Nevelési tanácsadás

Taschner Rita
Óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirány

Gyógytestnevelés

Posta Krisztina Anna
Testnevelő tanár-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Részszakképesítés: Sportoktató (úszás, lovassport)

Gyógytestnevelés

Kissné Kotrics Krisztina
Ügyviteli munkatárs
Süle Attila

Rendszergazda

Számítástechnikai szoftverüzemeltető

Gazdasági informatikus