Munkatársaink

Munkatársaink

Főállású munkatársak Szakképesítés, szakvizsga, egyéb tanfolyamok és ellátandó szakfeladat
Kozma Szabolcs
Tagintézmény-igazgató

Okleveles gyógypedagógus
Oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár
Súlyosfokban sérült értelmi fogyatékosok fejlesztése speciális kollégium, testnevelés speciális kollégium
Szakvizsgázott pedagógus Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár specializáció
Szakvizsgázott pedagógus Közoktatási vezető
Sindelar-Zsoldos program 2.
Beszédpercepciós diagnosztika és terápia-GMP tanfolyam
Tanulási és magatartás zavarok komplex kiscsoportos terápiája
Ayres-terápia
Szól-e logopédiai szűrőeljárás
Háromlabdás kaszkád dobás a tanulási zavar prevenciója és terápiájaként, valamint a tanórákon és a tehetséggondozásban
Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára

Szakértői bizottsági tevékenység

Logopédiai ellátás

Busa Nikolett

Gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirányon

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Nevelési tanácsadás

Csikár Lili

Gyógypedagógiai alapszak, logopédia szakirány 

Logopédiai ellátás

Erdőző-Horváth Krisztina
Óvónő

Gyógypedagógiai alapszak, logopédia szakirány

Szól-e logopédiai szűrőeljárás

Beszédpercepciós diagnosztika és terápia-GMP tanfolyam

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Logopédiai ellátás

Nevelési tanácsadás

Hutvágner Kamilla
Pszichológia szakos bölcsész

Tanácsadó szakpszichológus, családi és párkapcsolati tanácsadás specializációval

WISC-IV tanfolyam

Ayres-terápia

Vallás és családpszichológia, valamint Igazságügyi pszichológia programot végzett pszichológia szakos bölcsész

WAIS-IV tanfolyam

WPPSI-IV tanfolyam

Szakmai ismeretek bővítése a játékdiagnosztika és –terápia területén

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági tevékenység

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Joó Stefánia
Gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon

Gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Nevelési tanácsadás

Németh-Koczmann Alexandra
Pszichológia alapszak 

Okleveles pszichológus

WISC-IV tanfolyam

WAIS-IV tanfolyam

WPPSI-IV tanfolyam

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Szakmai ismeretek bővítése a játékdiagnosztika és –terápia területén

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági tevékenység

Szmrtyka Rebeka
Gyógypedagógus logopédia szakirányon

Logopédiai ellátás

Pákozdi Gerda

Gyógypedagógus logopédia szakirányon

Szól-e logopédiai szűrőeljárás
Logopédiai ellátás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés  és gondozás
Nevelési tanácsadás

 

Szekendi-Haholt Eszter

 

Gyógypedagógus –  tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, logopédia szakirány

Egyéb végzettségek

SZÓL- E? szűrőeljárás, Beszédészlelés – és beszédmegértés vizsgálata és terápiája (GMP), Sindelar- Zsoldos program 2.- Tanulási- és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban

Logopédiai ellátás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Ress-Rásó Noémi
Gyógypedagógus logopédia szakirányon

Szól-e logopédiai szűrőeljárás

Logopédiai ellátás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Takács-Budai Csilla
Gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirányon

Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Szakértői bizottsági tevékenység

Nevelési tanácsadás

Takács Mónika
Gyógypedagógus, tanulásban akadályozott szakirányon

Szociálpedagógus

Szakvizsgázott pedagógus Tehetségfejlesztés specializáció

Ayres-terápia

Sindelar-Zsoldos program 1.

Kokas-tanfolyam I.

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Nevelési tanácsadás

Takácsné Pektor Anikó
Általános iskolai tanító

Szakvizsgázott pedagógus fejlesztő-differenciáló pedagógia szakirány

Ayres-terápia

Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Tehetség gondozása 6-18 éves korban

Komplex mozgásterápia-Kulcsár Mihályné féle mozgásterápia

A stresszel való hatékony megküzdés és a kiégés megelőzése

Nevelési tanácsadás

Taschner Rita
Óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirány

Gyógytestnevelés

Posta Krisztina Anna
Testnevelő tanár-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Részszakképesítés: Sportoktató (úszás, lovassport)

Gyógytestnevelés

Kissné Kotrics Krisztina
Ügyviteli munkatárs
Süle Attila

Rendszergazda

Számítástechnikai szoftverüzemeltető

Gazdasági informatikus